Dubbelklicka för att börja skriva
Dubbelklicka för att börja skriva
Dubbelklicka för att börja skriva
Dubbelklicka för att börja skriva
Dubbelklicka för att börja skriva
Dubbelklicka för att börja skriva
Dubbelklicka för att börja skriva
Dubbelklicka för att börja skriva
Dubbelklicka för att börja skriva
Dubbelklicka för att börja skriva

Annette Wickander, Leva Tillsammans.

En knuff i rätt riktning.

Hej!

Jag heter Annette Wickander, är utbildad socionom och har flera års erfarenhet av socialt arbete, särskilt som skolkurator och sjukhuskurator. Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med vägledning, rådgivning och stöd på olika sätt för vuxna, tonåringar och barn. Jag har också handlett sjukvårdspersonal och skolpersonal. Utöver mitt intresse att hjälpa och stötta andra i deras personliga utveckling har jag alltid haft ett andligt intresse och ett stort intresse för fotografering och skrivande. Jag har förstås också ägnat mycket tid åt egen personlig utveckling genom handledning inom min profession, och på fritiden olika andliga/mediala kurser och förkovran i esoterisk litteratur. Jag har varit medlem i flera spiritualistiska föreningar och deltagit i många storseanser som åhörare, och på så sätt lärt mig mycket om medialitet och om olika sätt att arbeta som medium. Jag vill låta hela min potential komma till sin rätt och inte längre dela upp det "vanliga jobbet" och det andliga intresset som numera känns som ett kall och det som jag vill ägna mig åt. Jag kan statuera exempel och finnas som en bro mellan det "vanliga livet" och ett andligt/medialt vägval vilket ibland kan kännas som ett stort steg att ta. Jag vill stötta/coacha andra att välja den väg som känns rätt både gällande arbetsliv, relationer, alla möjliga tänkbara vägval i livet och i det som kan kännas som osäkra situationer. Jag vill kunna ge den där knuffen som ibland kan behövas för att ta sig vidare till något bättre och finna glädjen i livet. 


Just nu kan man säga att det är andevärlden som utbildar mig och jag följer de råd jag får av mina guider, till exempel att jag vistas mycket i naturen som är en del av utbildningen och att jag lär mig mer om energier och healing som också ingår i mitt livssyfte och har också kontakt med änglar.

Jag tar i första hand emot klienter skrivandes i Facebooks Messenger eftersom det är så jag får till mig budskap allra bäst vilket ger även dig, som inte bor i stockholmsområdet, möjlighet till stöd och vägledning ifrån mig.  Jag ger readings i änglakort och tarotkort och finns att nå främst i pm via Face Book och i gruppen Medial vägledning Annette Wickander.

Jag ser fram emot att få höra av dig!


Välkommen till mina grupper:

Jag har två andliga grupper på Facebook: Medial vägledning Annette Wickander, där jag lägger vägledningskort på sidan flera gånger i veckan. Hittar du inte gruppen lägg gärna till mig som vän och jag bjuder in dig. I den andra gruppen som heter Natur foto och andlig utveckling, visar jag och många andra fotoälskande med mig, fotografier på sådant vi lägger märke till i naturen. Det är en fantastisk energi och härlig kreativitet bland gruppmedlemmarna. 

Hjärtligt välkomna in! 
Bilder från Facebook gruppen: Natur Foto och andlig utveckling. Välkomna in!